Vénülő Európa

Elnézést kérek azoktól, akik sértőnek érzik a vénülést, mint az öregedés folyamatának meghatározását, de tisztázzuk mindjárt az elején: igencsak viszolygok attól, hogy valaki „szép kornak” akarja nekem eladni elég nehezen elfogadott /végül beletörődtem…/ öregkoromat. Még hogy szépkorúak. Vicces. És szomorú. De – talán szórakoztató, ha belegondolok. Persze, biztonságot adó nyugdíjjal, sokféle, kényelmet, biztonságot nyújtó szolgáltatással. Csakhogy az még „a jövő zenéje”…ha megérjük.

Az EUROSTAT felmérései szerint 2017-ben Európa lakosainak csaknem egyötöde /19%/ 65 éves, vagy e kor fölötti volt. 2080-ig a 80 évesek, s az e kor fölöttiek aránya megkétszereződik, az összes lakosok 13%-át a szaknyelven aggkorúaknak mondott lakosok alkotják majd.

Az EU adatai szerint 2017. Január elsején az EU 28 népessége 511,5 millió volt. Ennek 15,6% -a gyermek /0-14 éves/, míg a munkaképes korúaknak tekinthető személyek /15-64 éves/ a népesség 64,9%-át tették ki. Az időskorúak /65 éves vagy idősebbek/ aránya 19,4% volt. Az EU- 28 népességén ek átlagos életkora ekkor 42,8 év volt. Tehát az EU-28 népességének fele idősebb volt, mint 42,8 éves, fele pedig fiatalabb.

A koron alapuló eltartottsági ráták elemzésére még visszatérünk. Egyelőre szögezzük le, hogy alig több mint három munkaképes korú jut egy 65 éves vagy idősebb személyre.

A népesség elöregedése Európában már több évtizeddel ezelőtt elkezdődött, s egy hosszú távú folyamat. Ez a tendencia figyelhető meg a népesség korszerkezetének átalakulásában, valamint ez tükröződik az időskorúak növekvő arányában, ami a munkaképes korúak teljes népességhez viszonyított arányának csökkenésével jár.

Egyrészt a termékenység sok éven át tartó, következetesen alacsony szintje is hozzájárult ehhez a folyamathoz, másrészt az időskorúak relatív arányának növekedését az utóbbi évtizedekben feltűnően meghosszabbodó életkor határozza meg.

Ezek a tények számtalan szociális és gazdasági feladat kidolgozását és megvalósítását sürgetik. A jóléti és egészségügyi ellátások, az időskorúak tevékenységének megszervezése: teljesen új kihívások az emberiség történetében. Mindez még nagyobb terhet jelent majd a munkaképes lakosság, a társadalom számára.

Számos uniós ország már elől jár egyben-másban, másutt még a már meglévő kedvezmények és lehetőségek elérhetőségéről sem igen tájékoztatják az érintett korosztályokat.

Megpróbáljuk sorra venni, megérteni ezeket a fogalmakat, s a föllelt, más országok beli, uniós példákkal inspirálni a hazai illetékeseket az új megoldások keresésében.

Önnek ajánlott

Leave a Reply