Öregségi nyugdíjak az unióban

Öregségi nyugdíjak

Öregségi nyugdíjak igénylése

Az aki élete folyamán több uniós országban is dolgozott, elképzelhető, hogy az érintett országok mindegyikében nyugdíjjogosultságot szerzett. Nyugdíjigényléskor önnek abban az országban kell kérelmével a nyugdíjhatósághoz fordulnia, ahol él , vagy ahol utoljára dolgozott. Ha ön soha nem dolgozott abban az országban, ahol jelenleg él, akkor a lakhelye szerinti ország továbbítani fogja kérelmét annak az országnak, ahol ön legutoljára dolgozott.

Öregségi nyugdíjak az unióban

Ez az ország lesz felelős azért, hogy feldolgozza az ön kérelmét, és összegyűjtse a befizetett nyugdíjjárulékokról szóló adatokat az összes olyan országból, ahol ön élete folyamán dolgozott.

Egyes országokban a nyugdíjhatóságnak kell megküldenie önnek az igénybejelentő lapot, mielőtt ön eléri az adott országban érvényes nyugdíjkorhatárt. Ha ön nem kapja meg az igénybejelentő lapot, érdeklődje meg az illetékes nyugdíjhatóságtól, hogy automatikusan megküldik-e majd önnek a nyomtatványt.

Önnek a nyugdíjba vonulás előtt legalább 6 hónappal érdemes tájékozódnia a nyugdíjigénylésről, mert a folyamat több ország érintettsége esetén hosszúra nyúlhat.

Szükséges dokumentumok

Országonként változik, hogy milyen dokumentumokra van szükség az eljáráshoz, de önnek rendes körülmények között meg kell adnia bankszámlaadatait, és valamilyen formában igazolnia kell személyazonosságát.

Ha részletesebben utána szeretni nézni a kérdésnek, vegye fel a kapcsolatot a nyugdíjkérelmét kezelő nyugdíjhatósággal.

Különbségek a nyugdíjkorhatár tekintetében

Egyes uniós országokban tovább kell várni a nyugdíjfolyósítás megkezdődésére, mint máshol.

Ön csak akkor kaphat nyugdíjat attól az országtól, ahol most él (vagy ahol utoljára dolgozott), amikor eléri az adott országban érvényes hivatalos nyugdíjkorhatárt. Ha ön élete folyamán más országokban is nyugdíjjogosultságot szerzett, az ezek alapján a jogosultságok alapján önnek járó nyugdíjhányadot csak akkor kapja meg, amikor ezekben az országokban eléri a hivatalos nyugdíjkorhatárt.

Ezért fontos, hogy mindazokban az országokban, ahol élete folyamán dolgozott, előzetesen megérdeklődje, mi vonatkozik önre abban az esetben, ha megváltoztatja a nyugdíjfolyósítás kezdetének időpontját. Ha ugyanis az egyik országban korábban kezd el nyugellátásban részesülni, az befolyásolhatja a kapott összeg nagyságát.

Amennyiben valaki több tagállamban szerzett szolgálati időt, de mindegyikben egy évnél rövidebbet, akkor az utolsó biztosítás helye szerinti tagállam fog ellátást megállapítani az összes szolgálati idő alapján.

Szolgálati idő

Az ellátások megállapítása sokszor hosszú időt vesz igénybe, ezért ideiglenes jelleggel elsősorban a lakóhely szerinti államnak kell ellátást megállapítani, amint bebizonyosodik, hogy az igénylő kizárólag a nemzeti szabályok alapján – a többi tagállamban szerzett szolgálati idő figyelembevétele nélkül – jogosult lenne ellátásra.

Például, ha valaki legalább 20 év szolgálati időt szerzett Szlovákiában és rendelkezik még 5 év német és 5 év dán szolgálati idővel, akkor ideiglenes jelleggel meg kell állapítani, és folyósítani kell a 20 év után járó nyugellátást. A német és dán szolgálati idő igazolását megszerezve a nyugdíjszámítást ismét el kell végezni, és a nyugdíjat megállapítani.

Ha egyik tagállam sem tud ideiglenes jelleggel ellátást megállapítani, akkor a lakóhely szerinti államnak előleget kell megállapítani. Ez az előleg abban különbözik a nemzeti eljárás során megállapított előlegtől, hogy ebben az esetben nincs önálló szlovákiai jogosultság. Egy egy arányos előleg kerül kiszámításra. Az összes, valamennyi tagállamban szerzett szolgálati időt figyelembe kell venni az elméleti nyugdíj kiszámítása során. Folyósításra csak az adott országban szerzett szolgálati idő és az összes szolgálati idő arányának megfelelő ellátás kerül.

Az öregségi nyugdíj kiszámítása

A nyugdíj megállapítása attól függően, hogy az igénylő rendelkezik-e nemzeti nyugdíjra való jogosultsággal, kétféle módon történhet. Ha az igénylő:

• rendelkezik önálló nemzeti jogosultságga a kizárólag Magyarországon szerzett szolgálati ideje alapján, akkor két ellátást kell kiszámítani egy nemzeti, és egy un. arányos nyugdíjat, és a két ellátás közül a kedvezőbb ellátás kerül megállapításra és folyósításra;
• nem rendelkezik önálló nemzeti jogosultsággal , akkor csak az arányos nyugdíjszámítást kell elvégezni.

Az arányos nyugdíjat, azaz a magyar nyugdíjrészt a következők szerint kell kiszámítani:

• össze kell adni az igénylő magyar és a más tagállamokban szerzett szolgálati idejét,
• az összes szolgálati idő és a magyar átlagkereset alapján ki kell számítani egy ún. elméleti nyugdíjat, amelynek során az összes szolgálati időt úgy kell tekinteni , mintha az igénylő mindet Magyarországon szerezte volna.
• az elméleti nyugdíjnak a magyar nyugdíjrészét úgy kell kiszámítani, ahogy a magyar szolgálati idő az összes szolgálati időhöz aránylik.

Az igénybejelentés szabályai

Az EU-ban nagyon eltérőek a jogosultsági feltételek is, ami leginkább a nyugdíjkorhatárok tekintetében érzékelhető. Néhány tagállamban magasabb, míg másokban alacsonyabb az előírt nyugdíjkorhatár. A szlovákiai szabályokhoz hasonlóan a legtöbb tagállamban fokozatosan kerülnek bevezetésre a magasabb korhatárok, ami szinte áttekinthetetlenné teszi az egész rendszert. Nagyon fontos, hogy a nyugdíj kérelmek beadása előtt kellő információkkal rendelkezzenek az igénylők az egyes országokban irányadó jogosultsági feltételekről.

Elegendő egyetlen igénybejelentést tenni

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha olyan személy igényel nyugellátást, aki szolgálati, biztosítási időt szerzett Szlovákiában, Németországban és Ausztriában és mindegyik ország előírt nyugdíjkorhatárát betöltötte, akkor elegendő egyetlen igénybejelentést tenni Szlovákiában. Ezzel a bejelentéssel megindul az eljárás mindhárom tagállam illetékes szervénél. Nem kell külön-külön benyújtani a nyugdíj megállapítására irányuló kérelmeket, és személyesen odautazni az adott országba. A koordinációs rendeletek szabályai alapján az igénybejelentést a lakóhely szerinti tagállam illetékes intézményénél kell megtenni. Egyetlen igénybejelentéssel megnyílik az ügyfél jogosultsága az ellátásra, ott ahol szolgálati, biztosítási időt szerzett és az előírt jogosultsági feltételeket teljesíti.

Igénybejelentés

Az igénybejelentés az erre a célra rendszeresített igénybejelentő lapokon történik (öregségi, rokkantsági, baleseti, özvegyi, árva, szülői). A kérelmeket elsősorban a lakóhely szerinti illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál kell beadni.

Az igénybejelentés mellé csatolni kell azokat a bizonyítékokat is, amelyek a helyi és az EU/EGT tagállamokban szerzett szolgálati időkre vonatkoznak.

Az igénybejelentést követően az igazgatási szervek a szükséges formanyomtatványokat  a helyi szolgálati idő igazolással együtt megküldik a többi államnak.  A tagállamok által igazolt szolgálati idő figyelembevételével kerül az ellátás megállapításra.

Önnek ajánlott

Leave a Reply