Öregségi nyugdíjak Szlovákiában

Öregségi nyugdíjak

Mikor igényelhetek nyugdíjat?

A Szlovák Köztársaságban a öregségi nyugdíjak rendszere három külön pillérből áll. Öregségi nyugdíjat kaphat a törvényes nyugdíjrendszerből, nyugdíjrendszerből vagy önkéntes kiegészítő nyugdíj-megtakarítási rendszerből. Az öregségi nyugdíj a nyugdíjkorhatár elérése után igényelhető.

2004. január 1-jétől a 62 éves nyugdíjkorhatár férfiak és nők esetében egységes.

2015. július 1-jétől bevezetésre került a minimálnyugdíj összegének növelése.

Az öregségi nyugdíjnak a minimálnyugdíj összegére való növelésére akkor jogosult minden öregségi nyugdíjas (még akkor is, ha korábban idő előtti nyugdíjban volt) a rokkantnyugdíjas a nyugdíjkorhatár elérése után.

A jogosultság feltételeit a nyugdíjas teljesíti, ha:

  • legalább 30 évig volt nyugdíjbiztosítása, amely magában foglalja a külföldi biztosítási időt is;
  • a teljes nyugdíjjövedelem – ideértve a külföldi nyugellátásból származó jövedelmet is – alacsonyabb, mint a minimálnyugdíj összege;
  • kérelmezte az általa igényelhető valamennyi nyugdíjat (például az özvegyi nyugdíjat).

2017. január 1-jétől megváltozott a nyugdíjkorhatár meghatározásának módja. A biztosított személyek nyugdíjazási életkora 1954. december 31. után minden naptári évben meghatározott számú nappal nő.

Ezeknek a napoknak a számát minden évben az átlagos várható élettartam alapján határozzák meg. A nyugdíjkorhatár 2018-ban 62 év és 139 nap.

A kötelező öregségi biztosítás (1. pillér) öregségi nyugdíjra jogosult, ha legalább 15 évig biztosított volt, és elérte a fent említett nyugdíjkorhatárt.

A kötelező öregségi biztosítás (2. pillér) öregségi nyugdíjra jogosult, ha elérte a fent említett nyugdíjkorhatárt.

A nyugdíjrendszer három pilléren nyugszik, a jövő nyugdíjasának ezért akár három részből is állhat majd a nyugdíja: az első pillér a felosztó-kirovó rendszerű szociális biztosítás, a 2. a magánnyugdíjpénztáron alapuló nyugdíjspórolás, a 3. pedig az önkéntes nyugdíjbiztosítás. A 3. pillér önkéntes, az adórendszer azonban lehetővé teszi, hogy évi 12 ezer korona járulékot leszámítsunk az adóalapból. Az első két pillér kötelező, de nem mindenkinek azonos módon. Az emberek többsége dönthet arról, hogy marad kizárólag az első pillérben, vagy megosztja öregségi nyugdíjjárulékát, és bekapcsolódik a nyugdíjspóroláson alapuló második pillérbe is.

Ez utóbbi esetben az öregségi nyugdíjak fele, azaz a kivetési alap 9%-a a magánnyugdíjpénztárban vezetett számlára kerül. A döntést 2006. június 30-ig kell meghozni, aki addig nem köt szerződést valamelyik nyugdíjpénztárral, az marad az egypilléres rendszerben. Kivételt képeznek a pályakezdők, akik még sohasem rendelkezetek társadalombiztosítással, ők automatikusan a kétpilléres nyugdíjrendszerbe kapcsolódnak be. A választás az egy, illetve kétpilléres rendszer között egy életre szól, később nem lehet módosítani. A kétpilléres rendszert választóknak jogukban áll másik nyugdíjpénztárt választani maguknak. A választott rendszer határozza meg a nyugdíj összetételét: az egypilléres rendszerben a nyugdíjat csak a Szociális Biztosító folyósítja, a kétpilléres rendszerben a járadék két részből áll: egy részét a Szociális Biztosító folyósítja, a másik részét a megtakarított pénzen vett életjáradék teszi ki. Az önkéntes, harmadik pillér adja majd a járadék harmadik részét.

A törvényes feltételek teljesítée után az I. és II. pillérből korengedményes nyugdíjra is jogosult az igénylő.

 

Önnek ajánlott