Nyugdíjkérvény beadása

Már a nyugdíj igénylése, a nyugdíjkérvény  beadása előtt akár egy évvel is érdemes elkezdeni foglalkozni a nyugdíjkérvényhez szükséges dokumentumok átellenőrzésével.

Az érintettek a Szociális Biztosító járási kirendeltségein keresztül illetve elektronikus úton, a biztosító honlapján keresztül is igényelhetik az ún. egyéni biztosítási számlájuk kivonatát (výpis z individuálneho účtu poistenca), de érdeklődhetnek telefonon is az ingyenesen hívható 0800 123 123-as telefonszámon keresztül.

A nyugdíjkérvény beadásához szükséges az egyéni biztosítási számlakivonat (Výpis z individuálneho účtu poistenca), aminek kézbevételével könnyedén ellenőrizhető , hogy a Szociális Biztosító elektronikus rendszere nyilvántartja-e az illető összes ledolgozott évét valamint évenkénti jövedelmét. Így senkit sem érhet kellemetlen meglepetés a nyugdíj igénylésekor. Nem húzódik feleslegesen az idő a hiányzó évek dokumentálásával. A precíz adatok jelentősen felgyorsítják az ügyintézést , különösen a nyugdíj nagyságának kiszámítását.

A nyugdíjba vonulókat hasznos és részletes tanácsokkal látja el a Szociális Biztosító „Chystáte sa do dôchodku?“ kiadványa, amely megtalálható a biztosító összes kirendeltségén valamint hozzáférhető a biztosító honlapján is.

Hogyan kérvényezzük a nyugdíjat?

Az írásos kérvényt a Szociális Biztosító (SP) állandó lakhely szerinti kirendeltségében kell benyújtani. Ha az igénylő Szlovákiában nem rendelkezik állandó lakhellyel, kérvényét a biztosító központi irodájában nyújtja be. A nyugdíjat külföldre is folyósítják.

Aki élete során több országban is dolgozott, annak mindegyikben jóváhagyhatnak nyugdíjat, az ott ledolgozott időszaknak megfelelő mértékben. A kérvényt elég csak az egyik ország illetékes nyugdíjhatóságánál (Szlovákiában ez a Szociális Biztosító) benyújtani – ott, ahol a nyugdíjigény benyújtásakor éppen él, vagy ahol utoljára dolgozott. A Szociális Biztosító a Szlovákiában szerzett biztosítási időszak alapján kiszámolja a szlovákiai nyugdíjat. Ha az ügyfél az itt ledolgozott évek alapján nem lenne jogosult járandóságra, figyelembe veszik a külföldön ledolgozott éveket is. Ezenkívül a Szociális Biztosító felveszi a kapcsolatot a külföldi nyugdíjhatóságokkal, és ügyfele számára onnan is igényel nyugdíjat. A külföldi nyugdíjat a biztosítottnak csak akkor kell saját magának kérnie, ha olyan országban dolgozott, mely nem tagja az Európai Uniónak, illetve Szlovákia nem kötött vele szerződést a szociális biztosításról.

2. pillér

A 2. pillér ügyfelének elég, ha igényét csak a Szociális Biztosító lakhely szerint illetékes kirendeltségében nyújtja be. Ugyanakkor külön-külön is kérheti az 1. és a 2. pillérből jóváhagyható járandóságot az SP-ben illetve nyugdíjpénztárában. A nyugdíjigény benyújtása után az ügyfél nyugdíjpénztára kiállít egy bizonylatot az ügyfél nyugdíjszámláján megtakarított összeg nagyságáról. A bizonylat kiállítását követő napon az SP a pénztártagnak elküldi a központi ajánlórendszerbe (CIPS) bekapcsolódott életbiztosítók ajánlatait, amelyek az ügyfelek nyugdíját a megtakarított összeg alapján határozzák meg.

Az ügyfél a nyugdíjkérvény benyújtásakor feltünteti, hogy a nyugdíjajánlatokat milyen formában – klasszikus levélben vagy elektronikus úton – küldjék el. Az ajánlatokból 30 napon belül kell választani. Miután döntött, fel kell vennie a kapcsolatot azzal az életbiztosítóval vagy nyugdíjpénztárral, mely ajánlatát kiválasztotta, és aláírják az életbiztosítóval a szerződést a nyugdíj biztosításáról, illetve a nyugdíjpénztárral a járandóság kifizetéséről. Ha a pénztártag nem választ ki semmilyen ajánlatot, akkor a későbbiek folyamán bármikor igényelhet nyugdíjat (ilyen esetben az ügyintézést elölről kezdi, új kérvényt nyújt be).

Rokkantsági, özvegyi vagy árvasági nyugdíj

Aki rokkantsági, özvegyi vagy árvasági nyugdíjat igényel, igazolnia kell azokat a körülményeket, tényeket, melyek alapján a Szociális Biztosító jóváhagyhatja az adott járandóságot (szükség lehet egészségügyi dokumentációra, halotti bizonyítványra, születési anyakönyvi kivonatra stb.)

A járadékra attól a naptól jogosult az igénylő, amikor a Szociális Biztosítóban első alkalommal benyújtotta a kérvényt.

Ha az igénylő éppen betegszabadságon van, s ebből kifolyólag folyósítanak neki táppénzt vagy más bérpótlékot, a nyugdíj jóváhagyását csak akkor érdemes kérni, amikor kiderül, mikor szűnik meg a betegszabadság.

Szükséges iratok a nyugdíj kérvényezéséhez:

 • személyazonossági igazolvány vagy útlevél
 • rokkantsági nyugdíj esetében a „Prehliadka Zisťovacia Kontrolná” elnevezésű kitöltött formanyomtatvány, melyet a kezelőorvosnak is le kell pecsételnie
 • igazolás az iskolai végzettségről (érettségi bizonyítvány, oklevél stb.)
 • igazolás a katonai szolgálatról
 • a gyerekek születési anyakönyvi kivonata
 • a Szociális Biztosító határozata arról, hogy módosították a házastársa nyugdíjának összegét, mert ez az egyedüli bevételük
 • igazolás az összes időszakról, amikor munkanélküli segélyt kapott, vagy egyáltalán szerepelt a nyilvántartásban
 • hiteles dokumentum a munkaadó(k)tól arról, mikortól meddig volt alkalmazott és része volt a nyugdíjbiztosítási rendszernek – a biztosítási időszak és a kivetési alap igazolásához szükség van ún. nyugdíjbiztosítási nyilvántartási lapra (evidenčný list dôchodkového zabezpečenia)
 • aki 1990. május 1-je előtt olyan országban dolgozott, melyekkel Szlovákia nem kötött szerződést a szociális biztosításról, igazolást kell bemutatnia az akkori munkaadótól, hogy mennyi ideig dolgozott nála
 • aki uniós tagállamban, illetve olyan országban dolgozott, melyekkel Szlovákia szerződést kötött a szociális biztosításról, a nyugdíjkérvényhez csatolhatja. Az igazolásokat az egyes országokban szerzett biztosítási időszakokról; a biztonság kedvéért azonban érdemes megőrizni a munkaszerződéseket, fizetési szalagokat, a munkaadótól származó igazolásokat, előre nem látható bonyodalmak esetén ez jól jöhet, viszont nem kell az idegen nyelvű iratokat szlovákra fordíttatni
 • akinek bírósági ítélet vagy végrehajtói határozat alapján fizetési kötelezettsége van, annak nyugdíjkérelméhez csatolni kell az érvényes határozatot és igazolást az eddig törlesztett részletekről
 • a kérvényben feltüntetett adatokat hiteles iratokkal kell alátámasztani – vagy eredeti, vagy közjegyző által hitelesített okmányokra van szükség.

Kifizetés

A nyugdíjat készpénzben vagy banki átutalással fizetik ki. Ha nem kér más fizetési módot, bankszámlát kell nyitni, erről igazolást kell csatolni a nyugdíjkérvényhez.

Aki Szlovákiától külföldre igényel nyugdíjat, de olyan országban él, melyre vonatkoznak az uniós koordinációs rendeletek, ugyanúgy – azaz előre – fizetik ki a havi járandóságot, mint a Szlovákiában élőknek. Ha olyan országról van szó, melyre nem vonatkoznak a koordinációs rendeletek, a biztosító utólag, három hónapra visszamenőleg azután folyósítja a nyugdíjat, miután igazolták, hogy a jogosult személy még életben van. A 2. pillérből jóváhagyott járandóságot egy hónapra visszamenőleg fizetik ki (pl. a márciusban aláírt szerződés április 1-jétől érvényes, és az áprilisi nyugdíjat májusban folyósítják).

Mindennemű változást 8 napon belül kell jelenteni a Szociális Biztosítóban. (ÚJ SZÓ)

Önnek ajánlott

Leave a Reply