Utódja, boldog őse, rokona – vagy ismerőse?

Rokonság rokoni kapcsolatok

Kissé visszaélve Ady mindannyiunk által ismert versével „Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse/Nem vagyok senkinek…”, arra kívánunk utalni, hogy sokszor foglalkoztat bennünket a kérdés, kik voltak az elődeink, a hozzátartozóink, a közelebbi és távolabbi rokonaink. Különösen ilyenkor, a temetőket járva, a sírfeliratokat böngészve találkozhatunk felnőtt emberekkel, botra támaszkodó öregekkel, akik a kezükbe kapaszkodó gyerekeknek próbálják megmagyarázni, egyik vagy másik sírra miért helyeznek virágot, ki az, akiért mécsest gyújtanak. Bizony, sokszor nehézkes, vagy bonyolult a felsorolás, ki kinek a kicsodája volt. Mivel egyre kevesebben használják a rokoni kapcsolatok ősi, pontos magyar megnevezéseit. Nem árt felidézni ezeket, hogy ha kell, nevén tudjuk nevezni egyenes vagy oldalági rokonainkat, őseinket – elődeinket és utódainkat…

A rokonság fokai és kapcsolatai az európai (nyugati) típusú társadalmakban általában az alábbiak szerint alakulnak.

Vérrokonság

Egyenes ági:

szülői rokonság (felmenői ág – apai ág, anyai ág):

 1. fok: szülő: apa, anya (valakinek az apja, anyja; édesapa, édesanya; bizalmas: apu – valaki apukája, anyu – valaki anyukája; saját szülők vonatkozásában: apuci, anyuci; erdélyi szociolektusokban: mámá, tátá rövid ‘á’ hangzókkal. IPA: /ˈmama/; /ˈtata/)
 2. fok: nagyszülő: nagyapa, nagyanya (bizalmas: nagypapa, papa, papi; erdélyi szociolektusokban: tata; nagymama, mama, mami, nagyi)
 3. fok: dédszülő: dédapa, dédanya (bizalmas: dédpapa, dédmama, dédi)
 4. fok: ükszülő: ükapa, ükanya (bizalmas: ükpapa, ükmama)
 5. fok: szépszülő: szépapa, szépanya (bizalmas: széppapa, szépmama)
 6. foktól: ős, előd vagy felmenő: ősapa, ősanya

leszármazási rokonság (lemenői ág):

 1. fok: gyerek: fiúgyerek, lánygyerek (valakinek a gyereke – fia, lánya)
 2. fok: unoka: fiúunoka, lányunoka
 3. fok: dédunoka: fiúdédunoka, lánydédunoka
 4. fok: ükunoka: fiúükunoka, lányükunoka
 5. fok: szépunoka: fiúszépunoka, lányszépunoka
 6. foktól: leszármazott, utód vagy lemenő: fiúutód, lányutód; fiúleszármazott, lányleszármazott
Rokonság
Rokoni kapcsolatok

Oldalági:

 • testvér:
 • ♣  fiútestvér vagy fivér
 • ♣  báty/bátya: valakinek az idősebb fiútestvére
 • ♣  öcs: valakinek a fiatalabb fiútestvére
 • ♣  lánytestvér vagy nővér (ez utóbbi csak az idősebb lánytestvért jelenti)
 • ♣  nővér vagy néne: valakinek az idősebb lánytestvére
 • ♣  húg: valakinek a fiatalabb lánytestvére
 • ♣  unokaöcs, unokahúg: valaki testvérének a fia vagy lánya
 • ♣  unokatestvér: szülők testvérének gyermeke (unokafivér és unokanővér, illetve valaki unokabátyja, unokaöccse, unokanénje vagy unokahúga)
 • ♣  másodunokatestvér vagy dédunokatestvér: nagyszülők testvérének unokája
 • ♣  harmadunokatestvér vagy ükunokatestvér: dédszülők testvérének dédunokája
 • ♣  negyedunokatestvér vagy szépunokatestvér: ükszülő testvérének ükunokája
 • ♣  ötödunokatestvér: szépszülő testvérének szépunokája stb.
 • ♣  nagybácsi (valaki nagybátyja vagy nagybácsikája): szülő fiútestvére, szülő lánytestvérének férje

Rokonok

 • ♣  nagynéni (valaki nagynénje vagy nagynénikéje): szülő lánytestvére, szülő fiútestvérének felesége
 • ♣  ángy (valaki ángyja vagy ángyókája): szülő fiútestvérének felesége
 • ♣  nagy-nagybácsi: (valaki nagy-nagybátyja vagy nagy-nagybácsikája): nagyszülő fiútestvére
 • ♣  nagy-nagynéni: (valaki nagy-nagynénje vagy nagy-nagynénikéje): nagyszülő lánytestvére
 • ♣  dédnagybácsi: (valaki dédnagybátyja vagy dédnagybácsikája): dédszülő fiútestvére
 • ♣  dédnagynéni: (valaki dédnagynénje vagy dédnagynénikéje): dédszülő lánytestvére
 • ♣  üknagybácsi: (valaki üknagybátyja vagy üknagybácsikája): ükszülő fiútestvére
 • ♣  üknagynéni: (valaki üknagynénje vagy üknagynénikéje): ükszülő lánytestvére
 • ♣  szépnagybácsi: (valaki szépnagybátyja vagy szépnagybácsikája): szépszülő fiútestvére
 • ♣  szépnagynéni: (valaki szépnagynénje vagy szépnagynénikéje): szépszülő lánytestvére
 • ♣  ősnagybácsi: (valaki ősnagybátyja vagy ősnagybácsikája): ősszülő fiútestvére
 • ♣  ősnagynéni: (valaki ősnagynénje vagy ősnagynénikéje): ősszülő lánytestvére
 • ♣  másodnagybácsi, unokabácsi vagy unokanagybácsi (valaki unokanagybátyja vagy unokanagybácsikája) szülő fiúunokatestvére
 • ♣  másodnagynéni, unokanéni vagy unokanagynéni (valaki unokanagynénje vagy unokanagynénikéje): szülő lányunokatestvére
 • ♣  harmadnagybácsi: szülő fiúmásodunkatestvére
 • ♣  harmadnagynéni: szülő lánymásodunkatestvére
 • ♣  másodunokaöcs, másodunokahúg: (valaki unokatestvérének a fia vagy lánya)
 • ♣  harmadunokaöcs, harmadunokahúg: (valaki másodunokatestvérének a fia vagy lánya)

Rokonság rokoni kapcsolatok

Házassági rokonság

A házasság során kialakuló rokoni viszonyok megnevezése:

 • ♣  férj, feleség
 • ♣  sógor: testvér férje, illetve a házastárs fiú testvére
 • ♣  sógornő: testvér felesége, illetve a házastárs lánytestvére
 • ♣  após (ipa vagy ipam): házastárs apja
 • ♣  anyós (napa vagy napam): házastárs anyja
 • ♣  nász (-uram), nászasszony: gyermekének az apósa, anyósa
 • ♣  meny: fiúgyermek felesége
 • ♣  vő: lánygyermek férje

Önnek ajánlott

Leave a Reply