Emelkedik a korkedvezményes nyugdíj összege

korkedvezményes nyugdíj

A változások miatt azonban a korkedvezményes nyugdíj idén július elejétől kevésbé lesz hozzáférhető. Az az összeg, amelytől kezdve a korkedvezményes nyugdíjra való jogosultság elismerhető, idén július elejétől 3,90 euróval, 261,70 euróra emelkedik.

Ennek az az oka, hogy a jövő hónaptól a felnőtt személyek létminimumának összege a jelenlegi 214,83 euróról 218,06 euróra emelkedik. A Munkaügyi és Szociális Minisztérium becslései szerint a korengedményes nyugdíj minimális összegének idei emelése csak mintegy 60 korkedvezményes nyugdíjat igénylőt érint majd negatívan. Ugyanis, ha a korengedményes nyugdíj összege a számítások szerint az új minimális összeg alatt lenne, a Szociális Biztosító elutasítja a minimális nyugdíj iránti kérelmet.

A korkedvezményes nyugdíjra való jogosultság egyik feltétele, hogy a korkedvezményes nyugdíj összege azon a napon, amelytől kezdve a biztosított személy azt igényli, magasabb legyen, mint a felnőttek létminimumának 1,2-szerese. Ha a biztosított személy a második pillérben is takarékoskodott, az első pillérből származó korkedvezményes nyugdíj és a második pillérből származó korkedvezményes nyugdíj összegének kell magasabbnak lennie, mint a mindenkori létminimum 1,2-szerese.

A korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság további feltételei közé tartozik a legalább 15 ledolgozott év (fizetve a nyugdíjbiztosítást), és legfeljebb két év a nyugdíjkorhatár eléréséig. Minden 30 nap után, amelyet az igénylő a nyugdíjkorhatár elérése előtt vesz ki, a teljes öregségi nyugdíj összege 0,5 %-kal csökken. Ez azt jelenti, hogy egy évvel hamarabb menve nyugdíjba (365 nap) a kapott nyugdíj összege 6,5 %-kal csökken. További feltétel, hogy a korengedményes nyugdíjas nem dolgozhat kötelezően biztosított alkalmazottként vagy önálló vállalkozóként.

Az igénylés menete

A korkedvezményes nyugdíj megállapítására irányuló eljárás a természetes személy (a kérelmező) írásbeli kérelmére indul, amelyben a kérelmező a nyugdíjra való jogosultságot és a nyugdíj folyósítására való jogot kéri.

A kérelmezőnek a társadalombiztosítási intézmény által meghatározott módon kell bizonyítania a korkedvezményes nyugdíjra való jogosultság és a korkedvezményes nyugdíj folyósítása szempontjából lényeges tényeket.

Ha a nyugdíj iránti kérelmet a társadalombiztosítási intézmény illetékes szervezeti egysége elkészítette, a kérelmet benyújtottnak kell tekinteni.

korkedvezményes nyugdíjHa az igénylő átmeneti keresőképtelenség miatt betegségi ellátásra vagy jövedelemkompenzációra jogosult, célszerű csak akkor kérvényezni a korengedményes nyugdíjat, ha az említett ellátásokra való jogosultság megszűnésének időpontja ismert, mivel ezen időpont meghatározása nélkül nem lehet megállapítani a nyugdíj odaítélésének időpontját és összegét, és így nem lehet dönteni a nyugdíj odaítéléséről.

Az előrehozott öregségi nyugdíj iránti kérelmet a társadalombiztosítási intézménynek a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kirendeltséghez nyújtja be.

Ha a kérelmező ideiglenesen távol tartózkodik lakóhelyétől, és egészségügyi okokból nem tudja a kérelmet a lakóhelye szerint illetékes kirendeltségen benyújtani, a kérelem benyújtható az ideiglenes lakóhelye szerint illetékes kirendeltségen.

Dokumentumok

A következő dokumentumok szükségesek a korengedményes nyugdíj iránti kérelem kitöltéséhez:

  • a tanulmányok befejezésének igazolása (érettségi bizonyítvány, szakmunkás-bizonyítvány, oklevél stb.) vagy az iskola igazolása arról, hogy mikortól – meddig folytatták a tanulmányokat, amelyeket nem az előírt módon fejeztek be,
  • katonakönyv vagy az illetékes katonai közigazgatás által kiállított dokumentum,
  • a gyermekek születési anyakönyvi kivonata vagy az illetékes hatóság határozata, amelynek alapján a gyermeket a gondozószülők gondozásába vették, valamint a gyermek 18 éves kora előtt bekövetkezett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat vagy az anyakönyvi kivonat; ha a gyermek más személy vagy intézmény gondozásában volt, az időtartamot is igazolni kell (abban az esetben, ha igazolni kell a gyermekekről való gondoskodást),
  • a Szociális Biztosító azon házastárs nyugdíjáról szóló határozata, akinek a nyugdíját az egyedüli jövedelemforrás miatt kiigazították.

 

Önnek ajánlott

Leave a Reply

%d