A keleti blokk régi jó viccei

Most, hogy már fél éve tart Oroszország háborúja Ukrajna ellen, ideje felidézni a keleti blokk régi jó vicceit, hogy mindenki lássa mire számíthat, ha az orosz medve ráteszi a mancsát egy másik országra. A nagy múltimádásban ugyanis egyesek elfeledkeznek arról, hogy a „régi rendszer” sem volt fenékig tejfel. Sőt, sokak számára kimondottan elnyomó volt.

viccek politikai

A párttitkár diktál a gépírónőnek:
– Összevont pártértekezletet tűzök ki, melyen megtárgyaljuk a két hónappal ezelőtti központi bizottsági ülés határozatát. Az értekezletet jövő héten keddre tűzöm ki.
A titkárnő zavartan megáll:
– Párttitkár elvtárs! A keddet hány d-vel írjam?
A párttitkár elgondolkozik, majd így szól:
– Írja át csütörtökre.

viccek politikai

A székely paraszt megy az utcán, a hátán cipelvén a saját fejfáját, melyen az alábbi felirat áll: Bors Áron élt 60 évet. Találkozik az egyik komájával:
– Hova mész?
– Sírt ásni.
– Kinek?
– Magamnak.
– Miért?
– Ceaucescu beleesett az Oltba.
– És?
– Én húztam ki.

viccek politikai

Egy helyi rendőr megkérdez egy román parasztot:
– Elégedett a Ceaucesu rendszerrel?
– Nem én! Jobb volt a királyságban! – hangzik a válasz.
– Miért? Hány gatyája volt akkor magának?
– Nyolc.
– És miből volt?
– Gyolcsból.
– És most hány van?
– Három.
– Miből van?
– Abból a nyolcból.

viccek politikai

Ceacuscu beszédet mond a román parlamentben. Az egyik hallgatója megveregeti az előtte ülő vállát:
– Elnézést, uram! Nem venné le a kalapját? Rosszul látok.
Az illető teljesíti a kérést, majd pár perc múlva újabb vállveregetés:
– Elnézést, uram! Nem húzódna egy kicsit kijjebb? Ugyanis takar a válla.
A kérést megint teljesítik. A harmadik vállveregetésnél az illető mérgesen hátraszól:
– Távcsövet ne adjak?
– Köszönöm, az van a puskámon.

viccek politikai

Ceaucescu álruhában járja Romániát. Odamegy az első emberhez, és így szól neki:
– Örülne, hogy ha meghalna Ceaucescu?
– Persze!
– És elmenne a temetésére tapsolni?
– Természetesen!
– És rácsinálna a sírjára?
– Azt már nem!
– Miért?
– Mert utálom a sorbanállást.

viccek politikai

Egy ember meghal, és lekerül a pokolba. Két bejárat van, az egyikre ki van írva, hogy szocialista pokol, a másikra meg, hogy kapitalista pokol. A szocialista pokol előtt rettenetesen nagy sor áll, míg a kapitalista pokol előtt senki. Kovács odamegy a kapitalista pokol kapujába és megkérdezi:
– Itt mit csinálnak az idekerült emberrel?
– Szögeket vernek a testébe, tüzes vassal sütögetik és forró olajban főzik.
Erre Kovács átmegy a szocialista pokol kapujába és megkérdezi:
– És itt mit csinálnak az idekerült emberrel?
– Szögeket vernek a testébe, tüzes vassal sütögetik és forró olajban főzik.
– Akkor miért állnak itt ennyien sorban?
– Mert itt vagy szög nincs, vagy tüzes vas nincs, vagy olaj nincs, vagy egyik sincs.

viccek politikai

Csapajev elvtárs dolgozik a bunkerban, amikor Kolja beront:
– Csapajev elvtárs, jönnek a fehérek!
De Csapajev elvtárs nem csinál semmit, csak dolgozik tovább. Egy kis idő múlva ismét beront Kolja:
– Csapajev elvtárs, a fehérek már itt vannak a faluban!
De Csapajev elvtárs továbbra is csak dolgozik. Eltelik egy kis idő, és Kolja lélekszakadva ront be:
– Csapajev elvtárs, a fehérek itt vannak az ajtóban!
– Kolja, ott van a polcon egy kézigránát, menj, és küzdd le őket – mondja nyugodtan Csapajev elvtárs.
Kolja fogja a gránátot és kimegy. Kintről hatalmas csatazaj hallatszik, pár perc múlva Kolja tépetten jön vissza:
– Csapajev elvtárs, leküzdöttem a fehéreket!
– Jól van, Kolja, és most rakd vissza a gránátot a polcra!

viccek politikai

Egy papagáj repked a Vörös téren és ezt rikácsolja:
– Hülye Brezsnyev! Hülye Brezsnyev!
Rendőrök erednek a nyomába, figyelik, hogy melyik ablakon száll be, majd másodpercek múlva puskatusokkal döngetik a lakás ajtaját. A papagájt a gazdája ijedten berakja a hűtőszekrénybe, mielőtt ajtót nyitna a rendőröknek. A lakásba pillanatok alatt egyenruhások özönlenek be, de mivel nem találják a tettest, elnézést kérve dolguk végeztével távoznak. A félig megfagyott papagájt e szavakkal veszi ki a gazdája a hűtőszekrényből:
– Látod? Kellett neked öt perc Szibéria?

viccek politikai

Ceaucescu meghal, de rossz magaviselete miatt a pokolba kerül. Egy hét múlva három ocsmány ördög dörömböl a mennyország kapuján.
– Mit akartok? A pokolban a helyetek! – förmed rájuk Szent Péter.
Mire az ördögök:
– Mi vagyunk az első menekültek.

viccek politikai

Az orosz-amerikai tárgyalások idején találkozik Reagen és Gorbacsov. Reagen kabátján van három gomb. Gorbacsov kíváncsian kérdezi meg:
– Mire jók ezek a gombok?
– Tudod – válaszolja Reagen -, az első gomb arra kell, hogy ha melegem van, megnyomom, és a kabátom légkondícionált lesz. A második gomb arra való, hogy ha fázom, megnyomom, és a kabátom fűtött lesz. A harmadik pedig arra való, hogy ha elfáradok. Megnyomom, és a kabátom megmasszíroz.
Gorbacsovnak nagyon tetszik a dolog, és a következő tárgyaláson ott van a hátán egy hatalmas Zil teherautó ajtaja. Megkérdezi Reagen:
– Mire való ez az egész?
– Tudod, ha melegem van, letekerem az ablakát, ha fázom feltekerem.
– És ha elfáradsz?
– Odavágom a földhöz az egészet.

viccek politikai

Brezsnyev, Kádár és Nixon repülőgépen utaznak. A gép lezuhan a kannibálok földjén, de ők életben maradnak. Elindulnak hát a sűrűben, mígnem elfogják őket a kannibálok.
– Te ki vagy? – kérdi Brezsnyevet a főnök.
– Én vagyok a CCCP elnöke.
– Vigyétek! – kiált a törzsfőnök – Jó lesz pörköltnek.
– És te ki vagy? – kérdik Nixont.
– Én vagyok az USA elnöke.
– Vigyétek! – jön a válasz – Jó lesz gulyásnak!
– És te? – kérdezik Kádárt.
– Én vagyok Magyarország elnöke.
– Nahát, ez fantasztikus! – ugrik fel a tözsfőnök – A fiam ott tanul az egyik egyetemen. Meghívlak vacsorára. Mit kérsz? Pörköltet vagy gulyást?

viccek politikai

Kádár és Brezsnyev azon vitatkoznak, hogy melyik katona a jobb: az orosz vagy a magyar.
– Szerintem az orosz! – kezdi Brezsnyev – Ugyanis mielőtt cselekedne, gondolkozik.
– A magyar jobb! – állítja Kádár – Az előbb ugyanis cselekszik, majd azután gondolkozik.
Ennek igazolására behívnak egy orosz katonát. Igy szól hozzá Brezsnyev:
– Itt van Kádár János, a magyar kommunista párt vezetője. Kérem, adjon neki egy nagy pofont!
A katona elgondolkozik, majd közli, hogy ő ilyet soha nem tenne.
– Rendben fiam, elmehet! – hangzik a válasz.
Behívnak egy magyar katonát is. Kádár rákezd:
– Itt van Leonyid Brezsnyev, az orosz kommunista párt vezetője! Kérem, adjon neki egy nagy pofont.
A katona odaugrik, és egy iszonyatosat lekever Brezsnyevnek.
– Jól van, elmehet!
A katona az ajtóban azonban megáll és elgondolkozik. Kádár észreveszi:
– Min gondolkozik?
– Hát csak azon, hogy nem kéne-e még egy jót bele is rúgni.

viccek politikai

Lenin felébred a Mauzóleumban, és látja, hogy nincs mellette Sztálin. Megkérdezi az őrtől:
– Miért nem fekszik itt Sztálin elvtárs?
– Mert ő nem volt jó elvtárs! – hangzik a válasz.
– Akkor ki a jó elvtárs? – kérdezi ismét Lenin.
– Hát a Brezsnyev elvtárs! – válaszolja az őr.
– Akkor miért nem fekszik ő itt mellettem?

viccek politikai

A tárgyalás szünetében Kennedy kijön a folyosóra nagy aranykulcsot forgatva az ujján. Hruscsov megkérdezi tőle:
– Minek ez az aranykulcs?
– Ez kérlek az atomnak a kulcsa. Akinél ez a kulcs van, az a világ ura.
A következő szünetben Hruscsov kijön, és az ujján egy rozsdás kulcsot forgat. Megkérdezi Kennedy:
– Minek ez a rozsdás kulcs?
– Ez kérlek a WC kulcsa. Akinél ez van, az nem könnyen csinál be.

viccek politikai

Gorbacsov látogatást tesz a téli hidegben fázó határőrök között. Csupán egy embert talál a kapuban, és így szól neki:
– Fiam! Adj le egy lövést, hogy megérkeztem.
A lövés eldördül, mire kinyílik az őrház kisablaka, és megjelenik mögötte az őr:
– Hozták a vodkát?
– Nem! Gorbacsov jött látogatóba! – hangzik a válasz.
A kis ablak hangos csattanással becsapódik. A lövés többször eldördül, mire ismét kinyílik a kis ablak és az őr mérgesen kiordít:
– Hol tanultál meg célozni, hogy ha többszörre sem sikerült eltalálnod?

viccek politikai

Gierek ellátogat Moszkvába Brezsnyev meghívására. A lengyel titkárt elviszi Brezsnyev a Moszkva csatorna partján levő villájába. Gierek ámul-bámul, minden tiszta márvány, automatizált. Meg is kérdezi:
– Brezsnyev elvtárs? Honnan van neked ilyen szép villád?
– Egyszerű dolog, Gierek elvtárs. Menj oda az ablakhoz! Látod a Moszkva csatornán átívelő hidat?
– Látom!
– Nos, amikor ezt a hidat felépítették, minden második tégláját ide hordták. A következő évben Brezsnyev érkezik Lengyelországba. Gierek rötön egy palotába viszi, ahol Brezsnyevnek leesik az álla:
– Gierek elvtárs? Honnan van ilyen gyönyörű villád?
– Egyszerű dolog, Brezsnyev elvtárs! Nézz csak ki az ablakon! Látod a Visztulát átívelő nagy hidat?
– Nem látom!
– Na látod.

viccek politikai

A történelem tanár az ötvenes évek közepén év vége felé közeledvén összefoglalót tart, és az egész évi tananyagot kérdezi:
– Soroljuk fel, kik népünk legfőbb ellenségei!
A diákok sorban jelentkeznek:
– A kulákok.
– Rendben.
– Tito.
– Az a tavalyi anyag volt.
– Rákosi.
– De gyerekek, nem megmondtam, hogy ne tanuljatok előre!

viccek politikai

Németországban egy orosz beül a kocsmába, és sorra rendeli a finom német söröket. A pincérnek feltűnik, hogy minden egyes alkalommal eltűnik a kartonból készült poháralátét. Mikor az újabb korsóval viszi ki, nem visz hozzá poháralátétet. Mire az orosz méltatlankodva:
– Keksz nyet?

viccek politikai

Éjszaka becsengetnek Brezsnyev lakásába. Brezsnyev kikászálódik az ágyból, magára veszi a köntösét, és álmosan kibotorkál az előszobába. Az ajtó előtt elővesz egy cetlit a köntös zsebéből, elolvassa és így szól:
– Ki az?

viccek politikai

Az üzemvezetőt párthatározatra TSZ-elnökké választják. Első feladata, hogy megtekinti a parasztok mezőgazdasági szerszámait. Az eketaliga láttán meg is jegyzi:
– A szemtelen kulákja ezt is lopta!
– Honnan tudod? – kérdi a párttitkár.
– Nem látod? Az egyik kereke kisebb, mint a másik.

viccek politikai

Egyik alkalommal Ceausescu és a felesége azon vitatkoznak, hogy legyen-e Pomániában Playboy magazin vagy sem.
– Nem, határozottan ellenzem! – tör ki Elena.
– Na de miért, drágám? – kérdi Ceaucescu.
– Hova gondolsz? Hát képzeld csak el, hogy néznénk ki az első oldalon anyaszült meztelenül.

viccek politikai

A kínaiak sztrájkolnak, mert nincs munka. A vezetőség elrendeli, hogy vágják ki az összes erdőt. A tömeg szétoszlik, de másnap ismét nagy tömeg gyűlik össze az ország háza előtt. A vezetőség elrendeli, hogy szántsák fel az erdők helyét, és vessék be búzával. A tömeg szétoszlik, de másnap ismét sztrájkolnak, hogy nincs munka. A vezetőség elrendeli, hogy építsék fel a Kínai Nagy Falat. A tömeg csak nem oszlik. A vezetőség értetlenkedik, és kérdik, hogy mire várnak. A tömeg egyik képviselője közli:
– Jó, ezt is megcsináljuk, de mit csinálunk délután?

viccek politikai

A Szovjetúnióban elhatározzák. hogy sztiptízbárt nyitnak. Meg is nyílik a bár, de nem igazán megy a bolt. Átépítik az egészet, de még mindig nem vonzza a közönséget. Végül hívnak amerikai szakértőket, akik végignézik a műsort, majd végül megjegyzik:
– A berendezés és a világítás kiváló. A zene is kitűnő, de talán a sztriptíztáncosnő nem az igazi.
Mire a bár vezetője döbbenten visszakérdez:
– Ez hogy lehet, hiszen ő még látta Lenint.

viccek politikai

A moszkvai Gum áruházba betér egy nő:
– Kérek egy melltartót!
– Itt semmiféle luxuscikket nem árulunk.
– És kombinéjük van?
– Talán a jövő héten.
– Hát bugyi?
– Azt tudok adni, de előtte hozzon az elvtársnő egy igazolást, hogy létrán dolgozik.

viccek politikai

Szerjozsa anyósa már öreg, és kérve kéri a vejét, hogy hadd temessék a Kreml falába.
– De hát anyuka, ez lehetetlen! Tudja, hogy akit oda temetnek, az mind híres ember.
De a mama hajthatatlan. Szerjozsa megsajnálja az anyósát, és pár nap múlva boldogan hívja fel telefonon:
– Sikerült elintéznem, anyuka! Készüljön, mert két óra múlva temetjük.

viccek politikai

Marx lehetőséget kap, hogy egy rövid időre visszatérjen a Földre. El is határozza, hogy mond a moszkvai TV-ben egy beszédet. Elmegy hát a stúdióba, ahol a következő választ kapja:
– 10 percre elegendő szöveget mondhat, de előtte egy héttel le kell adnia a szöveget ellenőrzésre.
– Az nem jó – közli Marx -, akkor elég lesz 1 perc is.
– Jó, de akkor a beszéd előtt egy nappal adja le a szöveget ellenőrzésre.
– Az sem jó – ellenkezik Marx – nekem azonnal beszélnem kell.
– Renden van! – hangzik a válasz. De akkor csak egy mondatot mondhat.
Marx a kamerák elé kerül, és így szól:
– Világ proletárjai, bocsássatok meg nekem.

viccek politikai

Földrajzóra van az iskolában. A tanár a világ térképe előtt magyaráz:
– Látjátok, gyerekek? Ez a nagy piros folt a Szovjetúnió. A halványabb piros foltok a vele szövetséges népi demokráciák. Ezek balra az imperialista kapitalista országok. Minden ország más-más színű. Ez a tőlük legtávolabbi fehér folt, hol még vademberek élnek. Van valakinek kérdése?
Pistike jelentkezik:
– Tanító bácsi kérem, ahol vademberek élnek, ott van párt?
– Ott még nincs párt.
Józsika is jelentkezik:
– Ahol a vademberek élnek, ott van szakszervezet?
– Ott még ősemberek laknak. Nincs elnyomó réteg.
Móricka is kérdez:
– Ha a vadembereknél nincs szakszervezet és nincs párt, mitől vadultak meg az emberek?

viccek politikai

Horn Gyula talál egy csodalámpát. Gyorsan megdörzsöli, mire kijön belőle egy szellem, és így szól:
– Mit kívánsz kisgazdám?
Mire Horn mérgesen:
– Kisgazda az anyád!

viccek politikai

Kádár, Brezsnyev és Dubcek kalapácsvető versenyre jelentkeznek. Kádár 50 métert dob, Brezsnyev 70-et, míg Dubcek 100-at. Mindketten megdicsérik, ő pedig így válaszol:
– Hát ha még a sarlót is dobhattam volna!

viccek politikai

Brezsnyev és Kádár sétálnak az erdőben. Egyszer csak kiugrik eléjük egy medve, és éhes ordítással feléjük indul. Brezsnyev kétségbeesik, míg Kádár ledobja a csizmáját, elővesz a hátizsákjából egy sportcipőt, és lábbelit cserél.
– Megőrültél? – kiált rá Brezsnyev.
– Egy medvét akarsz lehagyni futásban?
Mire Kádár:
– Én nem a medvét akarom lehagyni, hanem téged.

viccek politikai

Két ember beszélget 1956-ban.
– Magának mi a véleménye a politikai helyzetről?
– Van véleményem, de nem értek vele egyet.

viccek politikai

Letartóztatnak egy nyilast, akinek a lakásán megtalálják a naplóját az alábbi bejegyzéssel:
– Hétfő: őrizteben vagyunk, Megvertük az őrizeteseket.
– Kedd: ma munkára vittek a rendőrök. Megvertük a rendőröket.
– Szerda: ma futballrajongók tolongtak az utcán. Mervertük a futballrajongókat.
– Csütörtök: ma nők hoztak nekünk ebédet. Megvertük a nőket.
– Péntek: ma gyerekek vonultak az utcára. Megvertük a gyerekeket.
– Szombat: ma nem vonultunk ki. Mindenkit megvertünk.
– Vasárnap: ma nem verünk. Egyszer egy héten pihenni is kell.

viccek politikai

Tanulmányi felelőst vár az osztály. A tanár felszólítja Mórickát, és megkérdezi:
– Mit nevezünk tragédiának?
– Tragédia az, hogy ha megdöglik a nyulam.
– Nem jó, Móricka! – vág közbe a tanár – Ez nem tragédia, hanem baj. Az a tragédia, hogy ha meghal Kádár elvtárs.
Másnap megérkezik a tanfelügyelő, és felteszi a kérdést:
– Mit nevezünk tragédiának?
Móricka lelkesen jelentkezik:
– Ha Kádár elvtárs meghal, az tragédia, de nem baj. A baj, ha otthon megdöglik a nyulam.

viccek politikai

Brezsnyev kiemelkedő munkájáért egy meisseni porcelán tányérban részesül. Amint átveszi, máris megfordítja és reklamálni kezd. A bizottság tagja, aki átadta neki visszafordítja:
– Brezsnyev elvtárs, ez egy értékes meisseni procelán.
Brezsnyev azonban hajthatatlan. A tag végül megunja, és rákérdez, hogy miért is fordítja meg állandóan a tányért.
– Keresem a tűt amivel ki lehet tűzni! – hangzik a válasz.

viccek politikai

A Ceausescu család készülődik este a lefekvéshez. Elena a fésülködőasztalnál szépíti magát, mikor átszalad egy egér a szobán. – Jaj, Istenem! – sikolt fel Elena.
– Itthon szólíts nyugodtan apukámnak! – válaszolja Nicolae.

viccek politikai

Iván reggel felkel, és munkába menet előtt végigellenőrzi a zsebeit:
– Párttagkönyvecske, szakszervezeti könyvecske, szemináriumi füzetecske, Pravdácska. Minden rendben van, Iván beér a kolhozba és még egyszer végigellenőrzi a zsebeit, majd hirtelen a fejéhez kap:
– Hát a kalapácskát meg otthon felejtettem!

viccek politikai

Ceausescu és neje a Duna deltájában hajókáznak. Elena meglátja a pelikánokat és így szól:
– Csináltass nekem pelikánból bundát!
– Te hülye vagy! Pelikánból nem bundát csinálnak, hanem töltőtollat.

viccek politikai

Fellőnek a románok egy űrhajót. Mikor visszajön, az űrhajóst személyesen fogadja az uralkodó. Az mesél arról, hogy milyen is volt ott fent. Mondja, hogy bonyolult dolog ott mozogni, mert nem érvényes a gravitació törvénye. Mire Ceausescu odafordul a nejéhez:
– Te, Elena, adtunk mi ki ilyen törvényt?

viccek politikai

Egy repülőgépen utazik Bush, Gorbacsov, Ceaucescu és a Pápa. A gép egyszer csak kigyullad és zuhanni kezd lefelé. A pilóta így szól:
– Baj van uraim! Öten vagyunk, és csak négy ejtőernyőnk van.
Bush felcsatolja az elsőt, és így szól:
– Én vagyok a kapitalista világ vezetője, tehát megillet egy ernyő! – és kiugrik.
Gorbacsov is felkap egy ernyőt és így szól:
– Én vagyok a szocialista világ vezetője, így megillet egy ernyő! – és ő is kiugrik.
Ceaucescu is felpattan:
– Én vagyok a világ esze, ezért engem is megillet egy ernyő! – és ezzel kiugrik.
– Már csak egy maradt! – mondja a Pápa – ugorjon maga, hisz maga családos ember.
– Csak legyen nyugodt, Szentatyám, még két ejtőernyőnk van! Ugyanis a Világ Esze az előbb a hátizsákommal ugrott ki.

Önnek ajánlott

Leave a Reply

%d bloggers like this: