Ha majd a jognak asztalánál… (Az európai minimálbér)

minimálbér

Az Európai Unió Tanácsa elfogadta a megfelelő minimálbérekről szóló jogszabályt az európai munkavállalók tisztességes munka- és életkörülményeinek biztosítására.
Az új szabályozás célja, hogy javítsa az Európai Unióban élő összes munkavállaló életszínvonalát és munkakörülményeit, és hozzájáruljon a gazdaság és társadalom fejlődéséhez. A jogszabály eljárásokat állapít meg a minimálbérek megfelelőségére vonatkozóan, de nem határozza meg a minimálbér összegét, ezt rábízza a tagállamokra.

A Napi.hu összesítése szerint a törvényileg meghatározott minimálbér megfelelőségének értékeléséhez viszonyítási alap lehet:

Egy reálárakon vett áru- és szolgáltatáskosár.

Illetve, a bruttó mediánbér 60 százaléka.

Vagy a bruttó átlagbér 50 százaléka.

minimálbérA szabályok a munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal rendelkező valamennyi európai munkavállalóra kiterjednek majd. Az irányelv nem kötelezi törvényileg meghatározott minimálbér bevezetésére azokat a tagállamokat, ahol ilyen jelenleg nem létezik, és a minimálbérek által nyújtott védelmet kizárólag kollektív szerződések biztosítják. Ha a kollektív tárgyalások általi lefedettség nem éri el a 80 százalékos küszöbértéket, a tagállamoknak cselekvési tervet kell kidolgozniuk a kollektív tárgyalások előmozdítására. A cselekvési tervnek egyértelmű ütemtervet és konkrét intézkedéseket kell meghatároznia a kollektív tárgyalások általi lefedettség fokozatos növelésére.

Két év alatt kell bevezetni

A cél az, hogy a nemzeti jog alapján minimálbérre jogosult munkavállalók ténylegesen élvezhessék a minimálbér nyújtotta védelmet. Vagyis minden tagországnak rendszert kell kiépítenie a szabályok betartásának megbízható nyomon követésére, valamint helyszíni és egyéb ellenőrzésére. A rendszer segítségével fel tudják majd tárni az esetleges visszaélésszerű alvállalkozást, színlelt önfoglalkoztatást, elszámolatlan túlórázást vagy a munkaintenzitás nem ellentételezett növelését.

A jogszabály kimondja továbbá: a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk, hogy a munkavállalók nagyobb arányban élvezhessék ténylegesen a minimálbér nyújtotta védelmet. Az intézkedések közé tartozhatnak a munkaügyi felügyelőségek által végzett ellenőrzések, a minimálbérek nyújtotta védelemmel kapcsolatos könnyen hozzáférhető információk biztosítása, valamint a jogalkalmazó hatóságok felkészítése arra, hogy a szabályokat be nem tartó munkáltatókat felelősségre vonják.

 

A jogszabályt az unió hivatalos közlönyében teszik közzé, a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Mivel 2022. szeptember 14-20 között került sor a jogszabály elfogadására, várhatóan már most, október közepe táján várható a hatályba lépés időpontja.

Jó lenne, ha odafigyelnénk, vajon nálunk – milyen javulás, változás várható? És mikor?

 A tagállamoknak két év áll rendelkezésükre, hogy az irányelvet saját jogrendszerükbe átültessék.

Megérjük-e, hogy valóra váljon? Már csak az érdekelne bennünket, milyen indokkal fogják halogatni, megkerülni a konkrét intézkedéseket, s hogy vajon az EU forrásaiból mennyi támogatást kap majd az ország, konkrétan  Szlovákia, illetve, megfelelő lesz-e a benyújtott igénylések kidolgozása. És nem marad-e el (ha már kötelező a jogszabály) e lehetőség – sőt JOG alkalmazása, igénybe vételének lehetősége?

Az alábbi felsorolásból láthatóak az EU tagállamaiban dolgozóknak az előző két évben juttatott minimálbérek, ahogyan azt a hazai (szlovákiai) elemzések tartalmazzák az interneten.  Az idei évben bekövetkezett energia-cunaminak is nevezett áremelkedéshez mérten, az unió 16 tagállamában – köztük Szlovákiában – sem lesz elég egyhavi fizetés csupáncsak az energia árának megfizetésére.

Minimálbérek az Európai Unió országaiban (2021-es adatok)

A minimálbérek nincsenek bevezetve Ausztriában, Cipruson, Dániában, Finnországban, Máltán, Olaszországban és Svájcban. A gazdaságilag legfejlettebb országok közé tartozik 2021-ben – a minimálbérek szerint – Belgium, Hollandia, Írország, Luxemburg, Franciaország és Németország. Azok az országok, ahol még nincs bevezetve az euró, a nemzeti fizetőeszközöket az aktuális kurzus szerint számították át.

Ország 2021 2020
Luxemburg 2202 euró 2142 euró
Egyesült Királyság 1765 euró 1755 euró
Írország 1724 euró 1656 euró
Hollandia 1685 euró 1636 euró
Belgium 1626 euró 1594 euró
Németország 1610 euró 1584 euró
Franciaország 1555 euró 1539 euró
Szlovénia 1110 euró 1109 euró
Spanyolország 1108 euró 1108 euró
Málta   785 euró    777 euró
Portugália  776 euró    741 euró
Görögország  758 euró    758 euró
Litvánia  642 euró    607 euró
Szlovákia 623 euró    580 euró
Lengyelország 614 euró    611 euró
Észtország 584 euró    584 euró
Cseh Köztársaság 578 euró    574 euró
Horvátország 564 euró    548 euró
Lettország 500 euró    430 euró
Magyarország 488 euró    443 euró
Románia 474 euró    468 euró
Bulgária 333 euró    313 euró

Lehet-e „emberhez méltó körülmények” között élni 646 eurós havi fizetésből?

minimálbérAz idén, tehát 2022-ben, a minimálbér Szlovákiában 646 euró (ebből kell fizetni még a társadalombiztosítást, egészségügyi biztosítást, egyéb, fontos biztosításokat, az előző években felvett, kedvező kamatokkal kecsegtető hiteleket).

Mivel az élelmiszerek ára is az eddigi évtizedekhez viszonyítva meredeken magasba szökött, egyik fizetéstől a másikig nem tart ki a családok, alacsonyabb bérkategóriákból élők jövedelme.

A munkanélküliség egyre csökkenő százalékai félrevezetőek: olyan szintű alulfizetett munkahelyeket hoztak létre, amelyek távol vannak attól, hogy viszonylag elfogadható, emberhez méltó életkörülmények között élhessenek a szakmailag nem favorizált ágazatokban, stratégiailag nem támogatott, nem kiemelt munkahelyeken dolgozók.

2021-ben Szlovákia minden nyolcadik állampolgára – több mint 660 ezer ember (fiatal és munkaképes, gyermek és nyugdíjas) a szegénység szintje alatt élt. A pandémiát hozzák fel indokul, hogy a szegénységi küszöb alatt ennyien kénytelenek tengődni, nem az ország elherdálását, gazdasági és politikai szétzüllesztését, a hozzá nem értést.

Ez tavaly volt! Most itt az energiaárak és (lám, ismét akadnak újabb érvek) minden másnak a folyamatos drágulása. „Kenyér és tej kopog az ablakon” írta egykor a hányatott sorsú munkásíró, Szabó Béla.

Lassan már ablak sem lesz, amin kopogjon. Vajon, aki tavaly nyomorgott – mit csinál az idei télen? Hol fog melegedni? A hidak alatt, a hajléktalanok menedékhelyein?

Ezeknek az „egyszerű”, (régebbi szóval) munkásembereknek a száma az EU tagországaiban már az idei évet megelőzően 9,5 millió volt. Vajon most, az energiaválság, a villany, a gáz, a benzin égbe szökő ára mellett – mire számíthatnak? Mit remélhetnek? Amikor az egészségügy legjobb szakemberei, a pedagógustársadalom is mélyen alulfizetett?

Persze, ezen csak az csodálkozik, aki a mai anarchiától, egy tisztességes kritériumok, megbízhatatlan igazsászolgáltatás nélküli, tétova társadalomtól a demokráciát, az anyagi javak igazságos elosztását, illetve juttatását remélte…

Hogy most majd mi következik? Újra kell/ene szervezni, gondolni a munkásszakszervezetek működési alapelveit, a szakszerűen szőtt, erős szociális hálót, a legszélesebb dolgozó (mostani szóval: munkavállaló) rétegek számára is.

Követelni, kivívni (?), azokat a jogokat, amelyek a méltó emberi élethez nélkülözhetetlenek, s amelyeket – állítólag – az EU szavatol (vagy csak szavatolni akar?…) minden egyes polgára számára.

Bizony, ideje lenne József Attila MINDEN költeményét fellapozni: Valami nagy, nagy tüzet kéne rakni… Aki szegény, az a legszegényebb…

(hme)

Önnek ajánlott

Leave a Reply