Nyugdíjasok és az adóbevallás

Nyugdíjasok adóbevallása

Az öregségi nyugdíjasok számára sem teljesen adómentes a nyugdíj mellett szerzett jövedelem. A nyugdíjasok számára azonban az adóbevallás mindeddig nem kötelező, amíg a egész éves bruttó keresetük nem haladja meg a 2 289,63 eurót. Ez azokra az adóalanyokra vonatkozik, akik az adóév elején társadalombiztosításból, öregségi nyugdíj-előtakarékossági rendszerből vagy külföldi kötelező biztosításból származó öregségi nyugdíjban, kompenzációs pótlékban vagy korkedvezményes öregségi nyugdíjban vannak.  Ez vonatkozik az ugyanilyen típusú külföldi kötelező biztosításból származó nyugdíjakra is.

A nyugdíjas adóbevallási kötelezettsége

Minden adófizető (beleértve a nyugdíjasokat is) köteles jövedelemadó-bevallást benyújtani, ha 2022-ben az összes adóköteles jövedelme meghaladja a 2 289,63 eurót. A teljes adóköteles jövedelem magában foglalja az összes adóköteles és a jövedelemadó alól nem mentesülő jövedelmet.

adóbevallásMikor előnyös benyújtani az adóbevallást?

Ha a nyugdíjban részesülő adóalany 2021-ben 2 289,63 eurót meg nem haladó munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkezik, akkor nem kell adóbevallást benyújtania 2022-re vonatkozóan. Ha azonban a munkáltatója adóelőleget tartott vissza a jövedelméből, akkor előnyös számára, ha „A” típusú jövedelemadó-bevallást nyújt be, még akkor is, ha az adóköteles jövedelme nem haladja meg a 2 289,63 EUR-t. A benyújtott adóbevallásban a nyugdíjasnak adótúlfizetése keletkezik, és az adóhivatal a túlfizetett adót az adóbevallás részét képező, a túlfizetett adó visszatérítése iránti kérelem alapján téríti vissza neki.

A túlfizetett adó csak akkor kerül visszatérítésre, ha az meghaladja az 5 eurót. Ha a túlfizetett adó kevesebb, mint 5 euró, akkor azt az adóhivatal nem utalja vissza.

Az adóbevallás típusa

Ha a nyugdíjas csak nem önálló tevékenységből származó tevékenységből – azaz munkaszerződés vagy teljesítményszerződés alapján végzett munkából – szerzett jövedelmet, akkor „A” típusú jövedelemadó-bevallást nyújt be.

Ha más típusú adóköteles jövedelmet is kapott, pl. ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet, természetbeni nyereményből származó jövedelmet, ingatlan értékesítéséből származó jövedelmet, vagy részvényjegy beváltásából származó jövedelmet, akkor B” típusú  jövedelemadó-bevallást nyújt be.

adóbevallásNem adóköteles jövedelem

A Szlovák Köztársaságban folyósított nyugdíjak és a külföldi kötelező biztosításból folyósított hasonló jellegű ellátások mentesek a jövedelemadó alól. Az ilyen nyugdíjjuttatások közé tartoznak például:

  • öregségi nyugdíj
  • korengedményes öregségi nyugdíj
  • rokkantsági nyugdíj
  • özvegyi és özvegyi nyugdíj
  • árvaellátás
  • szolgálati nyugdíj

Az adóalap adómentes részének alkalmazása a nyugdíjasoknál

Ezek azok az adóalanyok, akik az adómegállapítási időszak kezdetén társadalombiztosításból származó öregségi nyugdíjban, kompenzációs pótlékban vagy korengedményes nyugdíjban, öregségi nyugdíj-megtakarításban vagy külföldi kötelező biztosításból származó azonos típusú nyugdíjban, öregségi nyugdíjban vagy hasonló nyugdíjban (a továbbiakban: nyugdíj) részesülnek, vagy ha a nyugdíjat az adómegállapítási időszak kezdetére visszamenőleg (2022.1.1-től) ítélték meg számukra.

A nyugdíjban részesülő személy, ha 2022. január 1-jén nyugdíjban részesült, csak akkor jogosult az adóalap nem adóköteles részének alkalmazására, ha a 2022-ben kifizetett nyugdíj éves összege összességében nem haladja meg a 4 579,26 eurót. Ekkor az adóalap nem adóköteles része az adóalany számára a 4 579,26 EUR összeg és a kifizetett nyugdíj összege közötti különbség.

PÉLDÁK

Példa 1: Az adóalany 2022. január 1-jétől havi 400 EUR öregségi nyugdíjat kap. A 2022-es évre a nyugdíj összege 4 800 EUR (12 x 400). Az adóalany nem jogosult az adóalap adóköteles részének nem adóköteles részét az adóalapra alkalmazni, mivel a teljes nyugdíj meghaladja a 4 579,26 eurót.

Példa 2: Az adóalany 2022. január 1-jétől havi 350 EUR öregségi nyugdíjat kap. A 2022-es évre a nyugdíj összege 4 200 EUR (12 x 350). Az adóalany jogosult az adóalap nem adóköteles részének 379,26 EUR (4 579,26 – 4 200) összegű adóalap-követelésre.

Ha a magánszemély 2022 folyamán öregségi nyugdíjban részesült (2022. január 1-jén nem volt nyugdíjban részesülő), akkor jogosult a 4 579,26 EUR adóalap teljes nem adóköteles részére, kivéve, ha az adóalap meghaladta a 20 235,97 EUR-t.

Ha az adóalany – nyugdíjas jogosulttá válik az adóalap adómentes részének alkalmazására, akkor azt csak az eltartott tevékenységből származó jövedelem vagy az üzleti és egyéb önálló tevékenységből származó jövedelem vagy ezek együttesének, azaz az úgynevezett aktívan végzett munkának a részleges adóalapjából érvényesítheti, a bejelentett adóalap függvényében.

Az úgynevezett passzív jövedelmek (pl. bérbeadásból származó jövedelem, természetbeni nyereményből származó jövedelem, ingatlanértékesítésből származó jövedelem, részvényigazolás kifizetéséből származó jövedelem) után számított részleges adóalap nem csökkenthető az adóalap nem adóköteles részével.

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/dochodcovia

Önnek ajánlott

Leave a Reply