Sok kicsi – sokra megy…

szülői bónusz biztosító

A Szociális Biztosító már elkezdte kiutalni az első határozatokat a szülői nyugdíjbónusz megítéléséről. Ez azt jelenti, hogy Húsvét előtt az első nyugdíjasoknak már a számlájukon (vagy a kezükben) lesz az első havi összeg, egy gyerek után 21,80 euró. A juttatások maximális összege az egész évre 260,60 euró egy nyugdíjas szülőnek.

Növelhetik a szüleik nyugdíját a gyerekek

Hogy nekem, 84 évesen mi erről a véleményem? Egyelőre tájékozódom, mert kissé bonyolultnak tűnik ez az egész. El sem tudom képzelni, hány hivatalnok (egy városnyi biztosan) oszt, szoroz, ellenőriz, mielőtt a neveket, címeket, a gyerek (több felnőtt, dolgozó fiú és lány) adatait a számítógépen rögzíti, s beírja a végösszeget (21,80 euró – vagy két, esetleg több felnőtt gyermek után ennek a duplája, háromszorosa…?)

Bizony, ilyen inflációs időkben minden cent, minden euró jól jön annak az idős embernek is, aki a lakásból ki sem teszi (teheti) a lábát. Nem, mintha flancos falatokra, ínyencségekre vágyna. Igaz, hogy megkönnyebbülés, hogy sok, fontos gyógyszerért az idén már nem (vagy kevesebbet) kell fizetni. De a sokféle vitamin, amit kínálgatnak, ajánlgatnak, nem olcsó. És mindig elromolhat valami. Talán egy új papucs, a legolcsóbb a „csin-csungoktól”, mellény szintén a turkálóból… Ó, ezek az öreges óhajok, még kimondani is szégyelljük. Bűntudatunk van, hogy nem tesszük félre, hátha megáll a Várva várt, s akkor ne álljunk ott üres kézzel az ajtóban. Mert azért, ha feledékenyebbek is vagyunk már, azt azért számon tartjuk, hányszor nyitják ránk.

Most csaknem 800 ezer nyugdíjas kapja majd meg szerény (vagy be nem vallottan is, megélhetéséhez biztonságot adóan elegendő) nyugdíjához ezt a gyermeke (gyermekei) befizetett biztosításai alapján kiszámított hozzájárulást.

Ne felejtsük el, hogy Szlovákiában most 600 ezer nyugdíjas a szegénységi küszöb szintjén vegetál, létezik, eszi a csirkeszárnyat, megszámolja, hány krumplit főzzön-süssön naponta.

Hogy közülük hánynak van gyereke, jól kereső, tisztességes? Vagy vénséges szülője filléreit italra, kábítószerre költő komisz, parazitává vedlett kölyke? A mindenkori Hivatal (ezúttal a szociális biztosító és annak a kerületi, járási illetékesei – valószínűleg tudják.

De hát – csak a dolgozó gyerekek adójából lesz szülői bónusz… Akinek munkanélküli, vagy még annál is rosszabb a felnőtt utódja – azon hogyan segít/hetne a társadalom, a Törvény?

Viszont, akiről folyamatosan a gyermeke (két, vagy három gyermeke) törődik, gondoskodik róla, bevásárol neki, sétálni viszi, kitakarít nála, azt az áldozatos, fárasztó, de szeretetből vállalt kötelességet ellátó gyereket – akár sértheti is ez az államilag bevezetett, (most még csak „szinte”) kötelező bónusz-adó.

Mintha az alapvető emberi tisztességet, erkölcsi felelősséget vonnák kétségbe vele, azt húznák ki az emberek lába alól.

Még nem volt módomban, hogy utánanézzek, az a 19 273 ember, aki nem ért egyet ezzel a módszerrel, miért vállalta annak elutasítását.  Nem szeretnék találgatni, de valószínűnek tartom, hogy a családok amúgy sem könnyű helyzetébe kívülről, „felülről” belenyúlkáló módszernek érzik.

Ez-e a helyzet, vagy valami más, jó lesz-e ez a megoldás, vagy választások előtti „kampányhúzás” csupán? Aki megéri, tapasztalhatja.

szülői bónusz biztosító


Mintapéldák

Januártól egy újdonság lép hatályba a nyugdíjbiztosítási rendszerben – a szülői nyugdíj. Az első évben, azaz 2023-ban a Szociális Biztosító legkésőbb szeptember végéig dönt arról, hogy az öregségi nyugdíjra jogosult személy kaphat-e szülői nyugdíjat. A Napunk mintapéldákban mutatta meg, mennyivel több nyugdíjat kaphatnak azok, akik gyermeket neveltek.

Szülői szabadságon levő nyugdíjas korú szülei kaphatnak-e szülői bónuszt 2023-ban?

Az alapfeltétel, hogy a nyugdíjas gyermekének 2021-ben nyugdíjbiztosítást kellett fizetnie a Szociális Biztosítóba.

Mivel a szülői szabadság ideje alatt Jana után az állam fizeti a nyugdíjbiztosítást, érvényesül a fenti feltétel. A szülői bónusz összege azonban alacsony lesz. Az állam ugyanis a 665,20 eurós járulékalapból fizeti a nyugdíjbiztosítást a Szociális Biztosítónak Jana nevében. A törvényből adódóan a bónusz a járulékalap 1,5 százaléka.

Mindkét szülő havi 9,98 eurót kap Janától, melyet a Szociális Biztosító a következő év szeptemberében vagy októberében fizeti ki a szülőknek egy összegben, így mindkét szülőnek az öregségi nyugdíj mellé további 119,76 euró bónusz is érkezik a számlájára.

Ha valaki munkanélküli lesz, a Szociális Biztosító akkor is utalja a bónuszt?

A 2023-ban kifizetett szülői bónusz esetében a 2021-es jövedelem a mérvadó. Ha ebben az évben munkanélküli volt valaki, annak szülei 2023-ban nem lesznek jogosultak a szülői nyugdíjra. A helyzetet a Szociális Biztosító minden évben kiértékeli. Ez azt jelenti, hogy a biztosító minden évben megvizsgálja a jövedelmet. Aki 2022-ben már dolgozott, annak szülei 2024-ben lesznek jogosultak a bónuszra.

Más a helyzet abban az esetben, ha valaki 2021-ben fél évig volt nyilvántartva munkanélküliként a munkaügyi hivatalban. Ebben az esetben a szülei 2023-ban is jogosultak a bónuszra.

A szülői nyugdíj összege, egy szülő számára, a gyermek összesített éves járulékalapjainak egytizenkettedéből számított 1,5 százalék. A kiindulási alapot az az év jelenti, amelyben a nyugdíjbiztosítási járulékot fizették, és amely két évvel előzi meg a szülői nyugdíj kifizetésének évét.

A Szociális Biztosító összegzi a járulékalapokat, a hat havi bruttó jövedelmet. Így aki 2021-ben 1211 euró átlagbérért dolgozott, a bónuszt (1,5 százalék) 7266 euró egy tizenkettedéből számolják ki. Ebben az esetben mindkét szülő havi 9,10 euró bónuszt kap. Szeptemberben vagy októberben a biztosító egy összegben fizeti ki nekik fejenként a 109,20 eurót.

Alkalmi munkaszerződésre dolgozók szülei jogosultak-e a bónuszra?

Ez attól függ, hogy a szerződésből kifolyólag van-e érvényes nyugdíjbiztosítása. Azok az alkalmi munkavállalók, akik rendszeres jövedelemmel járó munkaviszonyon felül kötöttek alkalmi munkaszerződést, ugyanannyi biztosítási járulékot fizetnek a Szociális Biztosítóba, mint az alkalmazottak. Egy alkalmi munkavállaló 9,40 százalékos szociális biztosítást fizet. Alkalmi bevétellel rendelkező alkalmi munkavállaló pedig 7 százalékot vezet el a nyugdíjbiztosításra.

Azoknak a diákoknak és nyugdíjasoknak, akik alkalmi munkaszerződéssel dolgoznak, nem kell nyugdíjbiztosítást fizetniük (öregségi és rokkantsági nyugdíjbiztosítást) abban az esetben, ha 200 euró alatt keresnek. Így azonban a szüleik nem jogosultak a szülői bónuszra sem.

Ha a gyermek olyan alkalmi munkavállalói szerződéses viszonyban dolgozik, amelyre járulékfizetési kedvezmény vonatkozik, de keresete meghaladja a havi 200 eurót, a 200 euró feletti összeg után kell nyugdíjbiztosítási járulékot fizetnie. Az öregségi nyugdíjra 4 százalékos járulékot fizet. Ezzel azonban nagyon alacsony járulékalapja keletkezik, amelyből aztán szintén alacsony szülői bónuszt számolnak ki.

Rendőrök szülei is kapnak bónuszt?

2023 januárjától azoknak a gyerekeknek a szülei kapnak szülői bónuszt, akik öregségi nyugdíjbiztosítási járulékot fizetnek Szlovákiában. A rendőrök nem fizetnek ilyen biztosítást a Szociális Biztosítónak. Saját rendszerük van. A rendőrök egy különálló alapba fizetnek, amelyből később a szolgálati nyugdíjukat kapják. Ebből következik, hogy szüleik nem jogosultak a szülői bónuszra.

Ugyanez vonatkozik a tűzoltókra, határőrökre, a mentő- és hegyimentő-szolgálat munkatársaira, valamint a katonákra is. Az ő szüleik nem jogosultak a bónuszra.

Hátrányban vannak azok az öregségi nyugdíjasok is, akiknek gyermekei nem rendelkeznek társadalombiztosítással: külföldön dolgoznak, egyáltalán nem dolgoznak, vagy nyugdíjbiztosítás nélküli önálló kereső tevékenységet folytató személyek (SZČO).

Minimális járulékot fizető egyéni vállalkozó mennyivel támogatja a szüleit?

A bónusz minden olyan szülőt megillet, akinek a gyereke 2021-ben fizette az öregkori nyugdíjbiztosítást, akkor is, ha vállalkozó vagy önálló kereső tevékenységet folytató személyről (SZČO) van szó, amennyiben fizették a kötelező nyugdíjbiztosítást.

Például, ha egy önálló kereső tevékenységet folytató személy (SZČO) 2021-ben havonta 546 eurós minimális járulékalapból fizetett járulékot (6 552 euró évente), a szülői nyugdíj összege havonta 8,19 euró lesz.

Abban az esetben, ha a gyermek a 2021-es évnek csupán egy részében rendelkezett nyugdíjbiztosítással, a szülői nyugdíj összege alacsonyabb lesz.

Kérvényezni kell a Szociális Biztosítónál a szülői bónuszt?

A Szociális Biztosító kérvényezés nélkül ítéli oda a szülői nyugdíjat a biológiai vagy örökbefogadó szülőknek. Azt viszont kérvényezni kell, ha valaki azt szeretné, hogy a biológiai vagy örökbefogadó szülője ne kapjon szülői nyugdíjat. Ebben az esetben az űrlapot, amely ide kattintva érhető el, a kérvényezőnek 2023. február 28-ig el kell küldenie kitöltve a Szociális Biztosítónak.

Ezt az űrlapot kell használni abban az esetben is, ha a gyermek nevelőszülő részére szeretné kérvényezni a bónuszt. A nevelőszülő az a személy, akire a gyermeket az illetékes hatóság határozata alapján bízták, azaz a gyerek nevelőszülőkhöz került. A kérvényhez mellékelni kell a vonatkozó bírósági határozatot a gyermek elhelyezéséről.

Az alkalmazott mekkora legnagyobb összeggel járulhat hozzá a szülei nyugdíjához?

A 2023-ban kifizetésre kerülő bónusz összegét a gyermek 2021-es bevétele alapján határozzák meg. A járulékalapba az említett évben szerzett összes bevételt beleszámolják. Ezért nem szükséges, hogy mind a 12 hónapban legyen bevétele a gyermeknek ahhoz, hogy érvényesíteni tudja a szülői bónuszt. A szülői nyugdíj összege az egyik szülő számára a gyermek összesített éves járulékalapjainak egytizenkettedéből számított 1,5 százalék. Az általános járulékalap 2021-ben 14 532 euró volt (1211 eurós átlagbér 12-szerese). A bónuszt tehát legfeljebb 17 438,40 euróból számolják ki.

2023-ban ez az érték 21,80 euró lesz havonta egy szülő esetében. Ha a gyermek 2021-ben alkalmazottként 25 ezer eurót keresett, a bónuszt akkor is csak 17 438,40 euróból számolják ki.

Két szülő esetében a szülői nyugdíj összegét a gyermek járulékalapjának három százalékából számolják ki. Ez az összeg azonban nem lehet magasabb havi 43,60 eurónál két szülő esetében. Az azonban nem lehetséges, hogy a gyermek mind a három százalékot csupán az egyik szülőnek adja (ha például a másik szülő nem gondoskodott a gyermekről). 2023-ban mindkét szülő havonta 21,80 eurót kaphat.

(A Napunk-ból tallóztuk a hónapokkal ezelőtt közölt, minden változatot figyelembe vevő példákat, amelyeket Zuzana Kollárová állított össze.)


Körülbelül 800 ezer nyugdíjasnak lesz a szülői bónusz által ezen túl magasabb a megélhetésre fordítható jövedelme. Lehetséges, hogy valóban szükség van erre a megoldásra? Talán vannak, akik önszántukból nem segítik idős szüleiket, s a havi 9-20 eurónyi hozzájárulással – akár gyümölcs, tápláló élelmiszer, szerető figyelmességként adott virág, sál, tisztítószerek formájában – nem is jut eszükbe édesanyjukat, apjukat időnként vagy rendszeresen meglepni? Az elmúlt keserves covidos évek megmutatták, mennyi az egyedül hagyott idős ember – akinek pedig van gyermeke.

Lehet, hogy ezért is született ez a döntés. Kissé kényelmetlenül érzi magát mindenki: az is, aki kapja, az is, aki adja – habár ettől még nem lesz kisebb a jövedelme a dolgozó „gyereknek”.

És vannak „szálak”, amelyek elvarratlanul maradnak: a külföldön dolgozók (tehát a napi szinten nem elérhető, ha kellene, segíteni akkor sem tudó fiúk és leányok). Akik nem idehaza adóznak, kívül esnek a szülőket támogathatók körén.

És – valljuk be – a külföldön munkát keresők nálunk is egyre többen vannak. Hogy milyenné válnak, hogyan képzelik a kapcsolattartást itthon hagyott, sokszor a magánytól beteggé váló szülővel? Akadnak közöttük, akik bő kézzel nyújtják (legalább az anyagi) segítséget. Ezek a szülők nem dicsekednek vele, nehogy már elirigyeljék tőlük. Akikről pedig elfelejtkeznek, takargatják a bánatukat, a keservüket, mert a szánalom elviselhetetlenebb, mint az irigység…

A saját, külön rendszerükben adózók szülei nem jogosultak a szülői bónuszra. Pedig nem ártana utána nézni. Vannak közöttük olyan foglalkozási ártalommal (és kiváltságokkal) tevékenykedők, akiknek a soraiban (a szigorú titoktartási rendeletek és szabályok ellenére) a házastársi bántalmazások és zaklatások esetei – sőt tragédiái – kerültek nyilvánosságra. Vajon milyen éppen az ő „megbízható” soraikban a szülőkkel való törődés?

Tényleg kényes, sőt érzékeny területeket kerülget a most elfogadott új törvény.

Valószínű, hogy ez egy jó „védőháló” lesz, ha erősre, „nagyhalakat” sem áteresztőre sikerül megszőni? És – talán – ha a családalapításra érett, távolabbra, a saját jövőjükbe néző fiatalok látják, hogy nyugodtabb, biztonságosabb öregségük lesz, mint a mai ún.”szépkorúaknak” – bátrabban vállalnak gyermekeket is.

A munkahelyek – nagyvállalatok, üzemek – közelében most is pezsgőbb az élet. Két-három gyerekkel sétálnak, sietnek a huszonéves szülők. Hétvégeken pedig nagy rakodóterű autóikkal kirajzanak – mennek a nagyszülőkhöz. Felpakolva városi szerzeményekkel, gyümölccsel, ”nagybevásárlással”, a kedvenc játékokkal a kicsiknek. Olyan jó a ház előtti padon ülni és gyönyörködni bennük. Rájuk nézve azon tűnődik a bónuszra váró vén: vajon ilyen lehet az ő távolban élő dédunokája is? …

(hme)

Önnek ajánlott

Leave a Reply