Az özvegyi nyugdíj

Özvegyi nyugdíjat a Tt. 461/2003 számú, szociális biztosításról szóló törvény szerint csak házastárs kaphat a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén. Más országok jogrendjeivel ellentétben Szlovákiában a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és a közös háztartásban élő élettárs sem jogosult az özvegyi nyugdíjra. Az özvegyi ellátásra való jogosultság feltétele, hogy az elhunyt házastárs halála napján öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági nyugdíjban részesült, vagy halála napján az elhunyt házastárs megfelelt a rokkantsági-, korai öregségi- vagy öregségi nyugdíj-jogosultság feltételeinek, vagy a házastárs munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében hunyt el.

Meddig folyósítják?

Az özvegyi nyugdíjat az elhunyt házastárs halálának napjától egy évig fizetik. Ahhoz, hogy ezen az időn túl a túlélő házastárs özvegyi nyugdíjat igényelhessen, a túlélő házastársnak meg kell felelnie a következő feltételek egyikének: az ugyanezen elhalálozás következtében árvasági nyugdíjban részesülő, vagy az elhunyt családjában nevelt eltartott gyermeket lát el legalább 70%-os munkaképtelenséget eredményezően megrokkant, elérte a jogszabályban meghatározott nyugdíjkorhatárt, három vagy több gyermeket nevelt, vagy két gyermeket nevelt, és betöltötte 52. életévét. Az özvegyi nyugdíjra való jogosultság feléledése időben nem korlátozott. Ez azt jelenti, hogy mihelyt a túlélő házastárs betölti a törvényben meghatározott feltételek egyikét, özvegyi nyugdíjra való jogosultsága feléled, bármennyi idő telt is el az elhalálozást követően. Az özvegyi nyugdíjra való jogosultság csak akkor szűnik meg, ha a túlélő házastárs új házasságot köt, vagy ha a túlélő házastársat az elhunyt személyével szembeni szándékos emberölés bűntettében a bíróság bűnösnek találja.

Milyen összegű?

Az özvegyi nyugdíj az elhunyt nyugdíjának 60%-a. Ha maga az özvegy is öregségi nyugdíjat kap már, akkor a nagyobb összeget teljes egészében folyósítja a szociális biztosító, a kisebbnek pedig a felét. Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy a kisebbik összegű nyugdíjnak a felezése az özvegyi nyugdíj esetében már az öregségi nyugdíj 60%-ból értendő. Ennek értelmében például, ha az elhunyt házastárs öregségi nyugdíja 417,- euró volt, és ebből kifolyólag a túlélő házastársra eső özvegyi nyugdíj összege 250,20 euró (60%), akkor felezéskor a túlélő házastársat az özvegyi nyugdíj jogcímén hozzávetőlegesen 125,30 euró fogja megilletni. Az igénylést mindig az özvegy állandó lakhelye szerint illetékes szociális biztosítóhoz kell benyújtani. Mivel az özvegyi nyugdíj igényléséhez a szociális biztosító számos mellékletet kér, a szükséges csatolmányokkal kapcsolatban mindig előre egyeztessen a Szociális biztosítóval.

Önnek ajánlott

Leave a Reply