Internetes (online) vásárlás

online shop

Az ún. internetes (online) vásárlással időt, pénzt és energiát spórolhatunk, ha a kiszemelt árucikket az üzlethelyiségben, vásáron vagy a piacon történő vásárlás helyett elektronikus úton szerezzük be.

Valamennyi internetes vásárlás közös nevezője az ún. távollévők között megkötött szerződés, mely internetes vásárlás esetén a kereskedő és a fogyasztó között kerül megkötésre. Tudomásul kell venni, hogy a virtuális vásárlás során megkötött szerződésekhez ugyanazok a jogi következmények fűződnek, mint a hagyományos módon (írásban vagy szóban) létrejött megállapodásokhoz. Az ezekből a szerződésekből keletkezett jogokat és kötelezettségeket a szerződő feleknek egyaránt teljesíteni kell. A gyakorlatban viszonylag elterjedt tényként kezeljük és tudjuk, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphetünk, a terméket törvényes határidőn belül visszaküldhetjük és követelhetjük a kereskedőtől az általunk kifizetett összeg visszatérítését. 

Ezt az ún. elállási jogot Szlovákiában a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelv alapján módosított, a 102/2014 T.t. számú fogyasztóvédelmi törvény határozza meg, a szerződés megkötésétől számított 14 naptári nap terjedelmében. Az elállási jog mintegy visszaküldési garanciaként és kompenzációként szolgál azért, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőségünk a termék megvizsgálására és kipróbálására. A vásárlás előtt kizárólag az eladó által egyoldalúan meghatározott információkra támaszkodhatunk. Elállás esetén az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg megszűnik, aminek következtében a szerződő felek kötelesek egymásnak visszaszolgáltatni a szerződés megkötésekor megszerzett javakat (a megvásárolt terméket és annak vételárát).

Elállási jog

Valószínűleg sokan abban a hitben élnek, hogy az elállási jogot internetes vásárlás esetén minden esetben gyakorolhatják. Fontos megjegyezni, hogy a 102/2014 T.t. számú fogyasztóvédelmi törvény 7. §, 6. bekezdése egyértelműen megnevezi azokat a kivételeket, melyekre a garantált elállási jog nem vonatkozik. E törvényes rendelkezés értelmében nem élhetünk az elállási jogunkkal például szállás-foglalás, repülőjegy-foglalás, gépjármű-kölcsönzés, ételrendelés vagy koncertjegyek és belépőjegyek vásárlása esetén, amennyiben a teljesítésre vonatkozóan előre meghatározott időpontot vagy határidőt kötöttük ki az eladóval.

Online vásárlás esetén megmásíthatatlannak számít továbbá a gyorsan romlandó termékek és olyan termékek vásárlása, melyeket a csomagolás felbontása után higiéniai vagy egészségvédelmi okból nem lehet visszaszolgáltatni. Nem tudjuk továbbá visszaküldeni a fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó egyedi utasításai alapján készített termékeket sem. Az utóbbi kivétel érdekes lehet például a közkedvelt egyedi ajándéktárgyak, bögrék, pólók vagy fényképek előhívására irányuló online megrendeléseknél. Ezeknél általában akkor sem tudunk elállni a szerződéstől, ha szubjektív megítélésünk szerint kifejezetten elégedetlenek vagyunk a termék végső kinézetével. Hanghordozók, CD-k, DVD-k, könyvek, számítógépes szoftverek esetén ügyeljünk arra, hogy azokat az eredeti csomagolásban, felbontatlanul küldjük vissza az eladónak, ellenkező esetben az eladó nem köteles elismerni a szerződéstől való elállásunkat.

Kockázat

Az online vásárlásnak számos előnye és számos kockázata is van. A virtuális tér határtalan terjedelme miatt fontos, hogy mielőtt elkezdjük az egyes webáruházak és eladók kínálatát mustrálni, először körültekintően ellenőrizzük le az eladó személyét, üzleti feltételeit, esetleg az eladóra hivatkozva keressünk visszaigazolásokat a világhálón, ugyanis elállás esetén egy rosszul megválasztott szerződő féltől esetleg eredménytelen is lehet az általunk kifizetett összeg visszakövetelése.

 

online shop

Önnek ajánlott

Leave a Reply